Зборник стручних и научно-популарних текстова

Импресум

САДРЖАЈ:

Предговор  (5-7)

Ауторски текстови:

Укратко о солунској браћи – Ћирилу и Методију, Младен Ђорђевић (7-17)

Значај Mоравскопанонске мисије Ћирила и Методија, Тамара Мицковић (17-26)

Примање хришћанства и рана књижевност код Срба, Ана Ђорђевић (26-33)

Ћирилица као живо словенско културно наслеђе, Данијела Чупић (33-37)

Кратак преглед историје Великоморавске, Кристијан Обшуст (37-66)

Преводи:

Дани словенске писмености и културе: на путу ка духовном препороду руске нације и јединству словенских народа, Татјана Золотова (Превео: Небојша Вуковић)  (66-76)

Судбине ћирилице на постсовјетском простору, Равшан Назаров (Превео: Небојша Вуковић) (76-85)